Published On : Wed, Sep 27th, 2017

महावितरणच्या जनमित्रावर हल्ला, गुन्हा दाखल

Mahavitaran Logo Marathi

नागपूर: थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी गेलेल्या महावितरणच्या जनमित्रावर हल्ला करणाऱ्या एका इसमाच्या विरोधात पारशिवनी पोलिसासनी गुन्हा दाखल केला आहे.

महावितरणच्या पारशिवनी शाखा कार्यालयातील वरिष्ठ तंत्रज्ञ टी .एन . लांबट हे आपल्या भागातील थकीत वीज देयकाची रक्कम असलेल्या ग्राहकाकडे देयक अदा करावे यासाठी जात होते. वीज ग्राहक बी. जी. सोनवणे यांच्या कडे २८९२ रुपयांची थकबाकी होती.

सादर रक्कम भरा , असे आवाहन केले असता सोनवणे यांच्या ताराचंद नामक मुलाने लांबट यांच्यावर हल्ला केला. या प्रकरणी लांबट यांनी पारशिवनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असता ताराचंद सोनवणे याच्या विरोधात कलाम ३५३ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.थकबाकीदार सोनवणे यांचा वीज पुरवठा महावितरणने खंडित केला आहे.