Published On : Wed, Dec 4th, 2019

नादुरूस्त ट्रक ला मागुन धड़क ,एक घायल

Advertisement

पाराशिवनी ::– टेकाडी बंद टोल नाका कन्हान हायवे पोलिस स्टेशन च्या हदीत आज दि.४/१२/१९ सकाळी ५:१५वा. ट्रक चालक ने टॅप ला येवून माहिती दिली की NH-44रोड वर गुलमोहर धाब्या जवळ दोन ट्रक मध्ये अपघात झालेला आहे.आम्ही सफौ/559 सुर्यप्रकाश मिक्षा ASI/205 उतम दुपारे, आणी स्टाफ सह अपघात स्थळी तात्काळ शासकीय वाहनाने रवाना झालो .

राष्ट्टीय महामागी Nh-44 वर जबलपुर कडुन हैद्राबाद कडे जाणारा ट्रक क्र. MH35K3882 हा नादुरुस्त असल्याने रोड च्या मध्ये उभा होता व ट्रक क्र. TN 88 A .

Advertisement

ट्रक ला मागुन धडक मारल्याने ट्रक क्र. TN 88 A 4945 चा चालक सलिम असलम वय 25वर्षे हा ट्रक चे केबिन मध्ये फसलेला होता क्रेन चे मदतीने ट्रक चालकास बाहेर काढुन उपचारा करीता चौधरी हाॅस्पिटल,कामठी येथे अॅम्बूलेस ने रवाना केले व क्रेन चे मदतीने दोन्ही अपघातग्रस्त ट्रक रोड च्या बाजुला करण्यात आले.वाहतुक सुरळीत सुरू आहे.सथानीक पोलीस पो.स्टे कन्हान ला माहीती देण्यात आली पुढिल कार्यवाही पोस्टे चा स्टाफ करित आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement