Khasdaar Krida Mahotsav : Kabaddi Results (Mens)

1) nagen krida mandal v/s jyotiba high school nagsenkrida mandal win by 46/18
best player anshul chaudhary jyotiba high school

2) seven star krida mandal v/s subhash mandal cotton market
subhash mandal win by 30/15

best player rahul thawkar kamptee
3) vidhyarthi yuvak reshimbag v/s maratha lancer khamla
maratha lancer win by 27/22
best player aakash nagre maratha

4] shakti jim umred v/s amit high school ngp.
shakti jim umred win by 37/22
best player pranay gadhve amit high school
5] jai hind krida mandal v/s saptrang krida mandal dhapewada
jai hind krida mandal win by 34/12
best player piyush thune saptrang dhapewada

6] range police v/s jyotiba high school
range police win by 34/6
best player anuj kamdi jyotiba

7] shakti jim umred v/s G R C Kamptee
G R C Kamptee win by 29/8
abhay urkude shakti jim

8] jai hind ekta manish nagar v/s friends ganesh katol
friends ganeh katol win by 42/14
best player aditya dhage jai hind ekta

9] range police v/s hanuman krida mandal
range police win by 37/8
best player sannchit walke hanum krida mandal

10] range police v/s nagsen kamptee
range police win b 29/5
best player snehal ramteke

11] city police nagpur v/s friends ganesh katol
city police win by 36/16

best player ankit junghare friends ganesh
12] saptrang dhapewada v/s J D S Sillewada
saptrang dhapewada win by 40/21
best player vishal marbate J D S