Published On : Thu, Jul 28th, 2016

Jumbo Executive of BJP’s Sahakar Aghadi announced

Sahakar Aghadi
Nagpur:
The City BJP President Sudhakar Kohale announced the jumbo executive of party’s Sahakar Aghadi. The executive will have 75 members including 17 Vice Presidents, 21 Secretaries apart from President and General Secretaries.

The Sahakar Aghadi executive is as follows: President Shirish Purohit, General Secretaries Nilay Chopde and Bhaskar Parate, Vice Presidents Dinesh Shahu, Rahul Palade, Madan Harde, Deepak Ghurde, Shrikant Bhuyarkar, Sharad Chandore, Vilas Makde, Adv Rajesh Lokhande, Sameer Kulkarni, Sanjay Dabli, Rajesh Pande, Vinayak Kharabe, Ramesh Girhe, Raju Kose, Ravindra Ghode, Ashok Bansod, Prabhakar Ghube, Secretaries Giridhari Wadibhasme, Kavita Thawkar, Abhay Ghatole, Ganpatrao Kadu, Vinit Ganorkar, Dadarao Jhanzal, Aruna Kohad, Vijay Deo, Raju Katore, Pratibha Vairagade, Haribhau Nayar, Savita Retkar, Leena Kayande, Prakash Morey, Rameshwar Mohadikar, Snehal Mahakalkar, Shital Wagh, Rajesh Bokde, Office Secretary Kalpana Lakudkar, Aruna Joshi, Sampark Pramukh Madhuri Kotare, Hiralal Kamale, Treasurer Munna Jais, Publicity Chief Hariom Bhadre, Bank Federation Chief Madhukar Buche, Bachat Gat Chief Savita Purankar, Nilima Telrandhe, Legal Consultant Adv Amar Revatkar and other members.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement