Published On : Sun, Mar 29th, 2020

Nagpur Coronavirus Latest : कोरोना विषाणू संदर्भ:माहिती : 29/3/20,पॉझिटिव्ह नमुने: 14

Nagpur : कोरोना विषाणू संदर्भ:: माहिती : 29/3/20
1. दैनिक संशयित:71
एकूण संशयित: 649

2. सध्या भरती असलेल्या व्यक्ती: 35( 22 in gmc & 13 in IGMC)
एकूण भरती केलेल्या व्यक्ती: 426

3. दैनिक तपासणी नमुने: 71 (3 from NMC)
एकूण तपासणी केलेले नमुने: 457

4. पॉझिटिव्ह नमुने: 14

5. पाठपुरावा सुरु असलेल्या एकूण व्यक्ती: 1101 (Home Quarantined)
14 दिवस पाठपुरावा केलेल्या व्यक्ती : 67


6. आज विमानतळावर स्क्रीनिंग केलेले प्रवासी: 0
एकूण विमानतळावर स्क्रीनिंग केलेले प्रवासी: 1123

7. आज अलगीकरण केलेले प्रवासी: 33

8. IGGMC येथे भरतीकरिता पाठविलेले प्रवासी: 0

9. GMC येथे भरतीकरिता पाठविलेले प्रवासी: 0

10. आज अलगीकरण कक्षातून घरी पाठविलेले प्रवासी: 0

11. सध्या अलगीकरण कक्षात असलेले प्रवासी: 157