वठोडा पुलिस स्टेशन अंतर्गत हत्या


Nagpur: वठोडा पुलिस स्टेशन अंतर्गत हत्या | मृतक – विक्की गुरूदेव प्रसाद जैस्वाल २६ y. रा. Plot no. ९९ abumiya नगर भांडेवडी

आरोपी- शुभम गुरूदेव प्रसाद जैस्वाल वय २४

आरोपी व मृतक सख्खे भाऊ असून घरगुती कारणावरून आरोपी व त्याचे दोन मित्र यांनी चाकू ने वर करून खून केला आहे

आरोपी भाऊ पो.स्टे. वाठोडा चे ताब्यात आहे. पुढील कारवाई सुरु आहे ..


More details awaited