Published On : Wed, May 29th, 2019

कन्हान परिसरातुन कु झोया झकीर शेख ९२.४६% वाणिज्य शाखेत प्रथम

कन्हान: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा व्दारे फेब्रुवारी/मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता १२ वी प्रमाणपत्र परिक्षेचा ऑनलाइन निकाल जाहीर करण्यात आला असुन पारशिवनी तालुक्यात विञान शाखेत – लालबहादुर शास्त्री विद्यालय बाब्रुवाडा १००%, कला शाखेत राष्ट्रीय आदर्श वि. नवेगाव खैरी- ९६ %, वाणिज्य शाखेत नारायणा विद्यालय कन्हान – ९८ % निकाल लावुन तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.

मंगळवार (दि.२८) ला उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा इयत्ता १२ वी चा निकाल जाहीर झाला . यात तालुक्यात विञान शाखेत १) लालबहादूर शास्त्री वि.बाब्रुवाडा ३४ पैकी ३४ ऊर्तिण निकाल १००% २) धर्मराज वि. कन्हान- ७८पैकी ७५ निकाल ९६.१५% ३) नारायणा वि कन्हान ५५पैकी ५२ पास निकाल ९४.०५% ४) हरिहर वि पारशिवनी ९४ पैकी ८७ पास निकाल – ९२.५५ % ५) नुतन सरस्वती वि. टेकाडी (कांद्री) १९पैकी १३ निकाल ६८% ६)केसरीमल पालीवाल वि पारशिवनी १९पैकी ११ पास निकाल ५७% ७)मारोतराव पानतावणे वि कांद्री (कन्हान) ३९ पैकी २९ पास निकाल ५६.०६% ८) तथागत वि करंभाड ६पैकी ३ पास निकाल ५०% ९) साईबाबा आश्रमशाळा टेकाडी २९पैकी ११ निकाल ३७.०९ % , वाणिज्य शाखेत १) नारायणा वि कन्हान ५९पैकी ५८ पास निकाल ९८.०३% २़) हरिहर वि पारशिवनी ५० पैकी ४९ पास निकाल – ९८% ३) भारतरत्न इंदिरा गांधी वि कन्हान १३९पैकी १०१ निकाल ७४.६४% ४) राष्ट्रीय आदर्श वि. नवेगाव खैरी- ३६ पैकी २५ निकाल ६९.०४%, ५)केसरीमल पालीवाल वि पारशिवनी ७२पैकी ६२ पास निकाल ६३% ६) तथागत वि करंभाड २७पैकी १६ पास निकाल ५९.०२% ७) मारोतराव पानतावणे वि कांद्री (कन्हान) १० पैकी ०५ पास निकाल ५०% , कला शाखेत १) राष्ट्रीय आदर्श वि. नवेगाव खैरी- ७८ पैकी ७५ निकाल ९६.०१% २) लालबहादूर शास्त्री वि.बाब्रुवाडा ४२ पैकी ४० ऊर्तिण निकाल ९५.२३% ३)नुतन सरस्वती वि. टेकाडी (कांद्री) २४पैकी २१ निकाल ८७.५० % ४)मारोतराव पानतावणे वि कांद्री (कन्हान) ०४ पैकी ०३ पास निकाल ७५% ५)भारतरत्न इंदिरा गांधी वि कन्हान ११२पैकी ७९ निकाल ७१.३७% ६) साईबाबा आश्रमशाळा टेकाडी ३० पैकी २० निकाल ६६ % ७) हरिहर वि पारशिवनी ६६पैकी ३२ पास निकाल – ५९.०६ % ८) केसरीमल पालीवाल वि पारशिवनी ७१पैकी ४६ पास निकाल ५७ % ९) तथागत वि करंभाड ३३ पैकी १२पास निकाल ३६.०३% लागला आहे.

Advertisement

कन्हान परिसरातुन धर्मराज विद्यालय कन्हान – विञान शाखेतुन १) तन्मय गणेश मस्के ७७.६४%, २) सोनिया गजभिये ७४.३०%, ३़) प्रतिक शेषराव हुड ६१.५३%, नारायणा विद्यालय कन्हान विञान शाखेत १)कु आकांक्षा एस जांगळे ८३.५३% २) कु सुचिता एम पाटील ८०.१५% ३) आशिष आर सरोज ७९.६९% ४) देवरत्न रामेश्वर सवाईतुल ७९.६९% ५) गायत्री डी देमदे ७९.३८%, वाणिज्य शाखेत १) झोया झकीर शेख ९२.४६% २) शिवानी संजय गुप्ता ८९. ०७% ३) सुषमिता ञानेश्वर कुथे ८७. ६९% ४) प्रियंका जी शहा ८५. ८४% ५) मोनिका आर सिंग ८५. ८४%, मारोतराव पानतावणे विद्यालय कांद्री- कन्हान विञान- १) मयुर संजय डफरे ६०. ३०% २) कु मुस्कान राजेश सिंग ५३.८४% , कला शाखेत १) ञानदिप भास्कर शिंगाडे -८५.८४% २) कु कल्याणी जयराम सोनेकर- ६८.७७% , वाणिज्य शाखेत १) कु समिक्षा मनोज भेलावे ६०. ४६% अंक प्राप्त करून शहराचे नाव लौकिक केले.
फोटो १) तन्मय गणेश मस्के ७७.६४% २) प्रतिक शेषराव हुड ६१.५३% ३)ञानदिप भास्कर शिंगाडे -८५.८४%

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement