Published On : Thu, Apr 22nd, 2021

ब्रेक दी चेन : २३ एप्रिल २०२१ पासून पुढील आदेशापर्यंत मेट्रो ट्रेनच्या वेळेमध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात आले

नागपूर : ऑरेंज आणि ऍक्वा लाईन मार्गिकेवर प्रवासी सेवा उद्या पासून ३० मिनिटाच्या ऐवजी दर १ तासाने उपलब्ध असेल ज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार फक्त खाली दिल्या गेलेल्या व्यक्तींनाच मेट्रोने प्रवास करता येईल.

Advertisement

•सर्व शासकीय कर्मचारी (राज्य / केंद्र / स्थानिक) शासनाने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे प्रवेश दिला जाईल

Advertisement

•सर्व वैद्यकीय कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिक्स / लॅब तंत्रज्ञ / रुग्णालय आणि वैद्यकीय क्लिनिक कर्मचारी इ.) संबंधित वैद्यकीय संस्थेने जारी केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे प्रवेश दिला जाईल

Advertisement

•वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा विकलांग व्यक्ती आणि गरजू लोकांबरोबर एक व्यक्ती.

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement